Griekse historiografie

De Latijnse historiografie en retorica staan op twee manieren in verband met de Griekse teksten van ditzelfde type: allereerst zijn de Griekse literaire voorgangers directe bronnen en voorbeelden geweest voor alle schrijvers in het Latijn, die een latere ontwikkelingen in de klassieke literatuur vertegenwoordigen. Daarnaast zijn alle Griekse auteurs die schreven ten tijde van de Romeinen onderdeel van het Romeinse rijk geweest, waardoor er een wederzijdse beïnvloeding van auteurs aan beide kanten van het spectrum plaatsvond: het rijk was grotendeels tweetalig, Latijn in het Westen en Grieks in het Oosten als officiële rijkstalen; in beide talen vond een intellectueel discours plaats.

In het project ‘Griekse historiografie en retorica’ staan twee auteurs centraal: Thucydides, die de belangrijkste bron is voor de Atheense redenaar en politicus Pericles, die actief was in de vijfde eeuw voor Christus. Over de teksten met betrekking tot Thucydides is er een website, in samenwerking met Richard Haasen, Willem van Maanen, Marco Poelwijk, met vertaling, commentaar en historische context.

De tweede auteur is Pausanias, de tweede-eeuwse reiziger in het Romeinse rijk die zijn reisimpressies, vaak zeer gedetailleerde beschrijvingen van plaatsen, verhalen en historische personen of mythologische figureen opschreef. De complete tekst wordt aangeboden in de vertaling van Peter Burgersdijk. Een herziene en verkorte versie hiervan is uitgegeven door Athenaeum, Polak & Van Gennep. Inleiding en index zijn in het boek te vinden; een uitgebreide bibliografie is te vinden op deze website.