Filter by type:

Cornelius Nepos. Macht en moraal

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P., Burgersdijk, P., Haasen, R. (translators)
Publication year: 2020

Imagining Emperors in the Later Roman Empire

Engelse publicatie
Burgersdijk, D.W.P., Ross, A.J. (edd.)
Publication year: 2018

Het verhaal van Apollonius. Historia Apollonii Regis Tyri

Nederlandse publicatie
Hunink, V. (vert.) & Burgersdijk, D.W.P. (intr.)
Publication year: 2018

Het verhaal van Koning Apollonius is het fictieve relaas over de Syrische koning Apollonius, afkomstig uit de stad Tyrus, die op zijn zwerftochten door het oostelijk Middellandse Zeegebied – van Egypte tot Klein-Azië – de meest ongelooflijke avonturen meemaakt. Tegelijkertijd weerspiegelen de verhalen diep menselijke emoties omtrent haat, verbanning, onzekerheid en verboden liefdes. De opvallende mengeling van klassieke en christelijke motieven bieden een bijzonder leesgenot, dat zowel herkenning als vervreemding bewerkstelligt. Het verhaal is een roman uit de latere klassieke oudheid, geschreven in het Latijn, dat teruggaat op een Grieks origineel uit de Hellenistische tijd. De roman is nu in een nieuwe en eigentijdse vertaling te lezen, ondersteund door een inleiding die de lezer wegwijs maakt in een tijd en achtergrond die niet de onze is, maar juist daardoor des te meer stof tot genot en reflectie biedt.

De sluipwesp en de leliën. Geloof en ongeloof in de klassieken

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.
Publication year: 2018

In De sluipwesp en de leliën laat Diederik Burgersdijk zien hoe de klassieke en christelijke traditie in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling verstrengeld zijn geraakt. In de afgelopen twee eeuwen zijn ze weer langzaam uit elkaar gedreven, ingekaderd in de instituten van Gymnasium en Kerk. Burgersdijk onderzoekt de omgang met klassieke teksten vanaf Seneca, in de eerste eeuw na Christus, via vele auteurs in de Europese literatuur tot in onze eigen tijd. Het resultaat is een boeiend palet van meningen over de waarde van het klassieke erfgoed, met als centrale vraag: moeten we geloven wat we lezen? Burgersdijk heeft daar wel een antwoord op.

War and Storm. Treasures from the Sea around Sicily.

Engelse publicatie
Burgersdijk, D.W.P. ; Calis, R.; Kelder, J.; Sofroniew, A.; Tusa, S.; van Beek, R. (edd.)
Publication year: 2017

Sicilië. Een eiland vol mythes en monsters, ontmoetingsplaats van culturen, een hub van zeehandelsroutes, bron van artistieke inspiratie en van grote materiële rijkdom en een zeer begeerde strategische locatie in het Middellands zeegebied. Fenisische en Griekse kolonisten vestigden zich als eerste buitenstaanders op Sicilië en profiteerden zo van de rijkdommen die de zee en de vruchtbare grond te bieden hadden. Zij werden gevolgd door een verbazingwekkende verscheidenheid aan indringers: van Romeinen en Byzantijnen, Arabieren en verschillende Europese dynastieën, tot aan de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al deze culturen – soms in vrede levend, soms in oorlog, en altijd elkaar beïnvloedend – lieten hun sporen achter op het eiland zelf en in de zee die het eiland omgeeft. Geïnspireerd door de archeologische en culturele schatten van Sicilië, geeft dit boek een overzicht – of misschien eerder een anthologie, aangezien een compleet overzicht, als dat al mogelijk is, snel verstikkend zou worden – van de geschiedenis en cultuur van het eiland, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de scheepswrakken, slagen, economie en kunst uit de Oudheid en de Middeleeuwen, maar ook aan typische Siciliaanse tradities (van volksverhalen en de tonijnvisserij tot aan maffia strijders), moderne politiek en de dichters, romanschrijvers en filmmakers die op Sicilië leefden of door het unieke karakter van het eiland geïnspireerd werden.

De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.
Publication year: 2016

In De macht van de traditie behandelt Diederik Burgersdijk de manier waarop Constantijn de Grote zijn revolutionaire keizerschap baseerde op dat van de eerste keizer van het Romeinse rijk, Augustus. Diens beschermgod Apollo, de lichtgod, stond model voor veel andere schutsgoden als Aurelianus’ Sol, de oosterse zonnegod, en uiteindelijk ook voor Constantijns eigen Christus, de vredevorst die tijdens Augustus’ regering geboren werd.

Constantijns regeerperiode werd beheerst door twee tegengestelde krachten: de aanhang van het traditionele klassieke pantheon en het oprukkende christendom. Constantijn weifelde maar koos uiteindelijk overtuigd voor de god die zijn concurrenten ver zou overvleugelen. Bij de beschrijving van dit historische proces maakt de auteur gebruik van niet eerder voor Nederlands publiek ontsloten bronnen, waaronder de toespraken die heidense redenaars tot de christelijke keizer richtten. Zo ontstaat een helder beeld van de beslissende krachten die het christendom over het heidendom deden zegevieren.

Sicily and the Sea

Engelse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.; Calis, R.; Kelder, J.; Sofroniew, A.; Tusa, S.; Beek, R. van; (edd.)
Publication year: 2015

Sicilië. Een eiland vol mythes en monsters, ontmoetingsplaats van culturen, een hub van zeehandelsroutes, bron van artistieke inspiratie en van grote materiële rijkdom en een zeer begeerde strategische locatie in het Middellands zeegebied. Fenisische en Griekse kolonisten vestigden zich als eerste buitenstaanders op Sicilië en profiteerden zo van de rijkdommen die de zee en de vruchtbare grond te bieden hadden.

Zij werden gevolgd door een verbazingwekkende verscheidenheid aan indringers: van Romeinen en Byzantijnen, Arabieren en verschillende Europese dynastieën, tot aan de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al deze culturen – soms in vrede levend, soms in oorlog, en altijd elkaar beïnvloedend – lieten hun sporen achter op het eiland zelf en in de zee die het eiland omgeeft. Geïnspireerd door de archeologische en culturele schatten van Sicilië, geeft dit boek een overzicht – of misschien eerder een anthologie, aangezien een compleet overzicht, als dat al mogelijk is, snel verstikkend zou worden – van de geschiedenis en cultuur van het eiland, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de scheepswrakken, slagen, economie en kunst uit de Oudheid en de Middeleeuwen, maar ook aan typische Siciliaanse tradities (van volksverhalen en de tonijnvisserij tot aan maffia strijders), moderne politiek en de dichters, romanschrijvers en filmmakers die op Sicilië leefden of door het unieke karakter van het eiland geïnspireerd werden.

Sicilië en de Zee

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.; Calis, R.; Kelder, J.; Sofroniew, A.; Tusa, S.; Beek, R. van; (edd.)
Publication year: 2015

Zonder zee geen Sicilië, dat is de premisse van dit uitgebreide, prachtig vormgegeven boek: Sicilië en de zee. In samenwerking met het Allard Pierson Museum, verhalen schrijvers uit binnen- en buitenland over de liefdesverhouding tussen Sicilië en de zee.

Het begon met de Feniciërs en de Grieken, later kwamen de Romeinen en Byzantijnen. Sicilië is een eiland van soms in vrede samenlevende en soms hevig botsende culturen, wiens invloeden op elkaar sporen hebben achter gelaten in de zee. Havens, tempels en scheepswrakken – de zee herinnert zich alles. Door moderne technologieën komen al deze archeologische schatten letterlijk boven water. Maar Sicilië en de zee gaat ook over homerische monsters, volksverhalen, moderne politiek, schrijvers en filmregisseurs die zich door het eiland lieten inspireren, én over de op Sicilië overleden Michiel de Ruyter. Deze interdisciplinaire benadering zorgt voor een leeservaring die zowel vermakelijk als leerzaam is. Sicilië en de zee is een gevarieerd en sferisch boek waar je steeds opnieuw weer in wilt duiken.

Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.; Henkelman, W.F.M.; Waal, W.J.I.
Publication year: 2013

Alexander van Macedonië, de roemruchte veroveraar van het Perzische Wereldrijk, liet na zijn voortijdige dood in Babylon in 323 v.Chr. zowel Oost als West in blijvende fascinatie achter. Het beeld van de vorst is daarbij als een lakmoesproef van tijd en cultuur: van zijn dood tot in de moderne tijd, van India tot IJsland, iedere periode en iedere streek heeft haar eigen Alexander en waardeert diens erfenis op eigen wijze. Wat betreft de historische figuur en werking van Alexander wordt in meer recent onderzoek nadrukkelijk het Perzische perspectief behandeld: zonder de fijnmazige infrastructuur en het logistieke apparaat van het Perzische rijk had Alexander nooit de geweldige ruimte van Voor-Azië kunnen veroveren en had hij ook nooit zijn roemruchte status bereikt. Bovendien was hij niet de enige acteur op het wereldtoneel: zijn tegenstander, Darius III, verdient meer aandacht dan hem tot nog toe werd gegeven. Ook zo kunnen we Alexander in een breder en interessanter perspectief begrijpen. Maar de ‘Oriëntaalse’ Alexander is feitelijk geen nieuw fenomeen: in zijn legendarische of zelfs mythische gestalte was Alexander altijd al een figuur omweven door motieven en thema’s die wortelen in zowel de Griekse als de Babylonische, Egyptische en Perzische verbeelding. Ook deze Alexander is tijdloos en, misschien nog wel meer dan zijn historische pendant, in de meest letterlijke zin voorbeeldig.

Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P. & Waal, W.J.I. (edd.)
Publication year: 2011

Style and Structure of the Historia Augusta

Engelse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.
Publication year: 2009

Diederik Burgersdijk heeft de stilistische en structurele aspecten van de Historia Augusta geanalyseerd, een laat-antieke verzameling van Romeinse keizerbiografieën (waarin de keizers van Hadrianus tot Diocletianus, 117 – 284 b.c., worden beschreven). Uit de studie blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verschillende delen van het werk, wat wijst op het gebruik van verschillend bronnenmateriaal en tevens op de totstandkoming van het werk in meer redacties. Dit is een belangrijke aanvulling op de revolutionaire these van Dessau in 1889 dat het werk niet door zes verschillende auteurs is geschreven, zoals de auteursnamen die de boeken begeleidden eeuwenlang deden vermoeden.

Emperors and Historiography. Collected Essays on the Literature of the Roman Empire by Daniël den Hengst

Engelse publicatie
Burgersdijk, D.W.P. & Waarden, J.A. van (edd.)
Publication year: 2009

In deze collectie van essays worden Romeinse historische en biografische teksten bestudeerd vanuit een literair oogpunt. Voor de auteur, Daniël den Hengst, emeritus professor in Latijn aan de Universiteit van Amsterdam, staan de ontwikkeling van Romeinse historiografie, de manieren waarop Romeinse geschiedschrijvers hun werk presenteren en de intertekstuele relaties tussen deze werken en andere literaire genres centraal. Speciale aandacht gaat uit naar de Historia Augusta en Ammianus Marcellinus, maar ook worden auteurs uit de klassieke periode, zoals Cicero, Livius en Suetonius en hun ideeën over historiografie besproken. De artikelen laten zien dat een gedetailleerde interpretatie van deze teksten in de originele taal onmisbaar is voor het begrijpen van het doel en de methoden van antieke geschiedschrijvers en biografen.

Armada 53 - Zenobia van Palmyra. Vorstin tussen Europese en Arabische traditie

Nederlandse publicatie
Burgersdijk, D.W.P.
Publication year: 2008

Deze aflevering van Armada is gewijd aan de intrigerende koningin van de Syrische woestijnstad Palmyra, Zenobia (240-274), die in navolging van haar idool Cleopatra de wapens tegen de Romeinse keizer opnam. Eeuwenlang al inspireert zij schrijvers, componisten, cineasten, schilders en beeldhouwers, van al-Tabari, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Gian Battista Tiepolo en Geoffrey Chaucer tot Gustave Flaubert, Gioachino Rossini, Harriet Hosmer en Gerti Bierenbroodspot. Deze editie wordt in 2018 heruitgegeven.